K12net English

Yurtdışı Üniversite Danışmanlık Bölümü, yurtdışındaki üniversiteler hakkındaki araştırmaları ve başvuru prosedürleri süresince öğrencilere rehberlik yaparak , üniversitelerin kayıt bölümleriyle öğrenci hakkında iletişim kurar.. Başka bir deyişle, yurtdışındaki eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin bilgi, beceri ve yeteneklerine göre seçim yapmalarını sağlayarak , ilgili prosedürlerin hazırlanmasında yol gösterir, gelişimi takip eder.

Yurt dışındaki üniversitelere başvuru yoğun bir süreçtir. Bazı ülkeler için 3 yıl sürebilecek bu çalışma süresince öğrencilerin ders notu yükselimleri, okul dışı aktivitelere katılımları ve TOEFL, SAT, ACT,IELTS gibi sınavlarına katılmaları gerekmektedir.

Ülke tabanlı yapılacak olan planlı ve programlı çalışmalarla öğrencinin kendi için en uygun okula yerleştirilmesi planlanmaktadır.


The Overseas University Counseling Department works in collaboration with universities' registration departments to assist students with their research and application procedures for universities abroad, guides the development of procedures and monitors their implementation.

Applying to universities in other countries is a time-consuming process. Students are required to improve their grades, participate in extracurricular activities, and take exams such as the TOEFL, IELTS, SAT, and ACT during this study, which may last up to three years in some countries.

With country-based planned and programmed studies, the student will be placed in the most appropriate school for him or her.

Gulsun Savas
Yurtdışı Eğitim Danışmanı
Overseas Counsellor


E-mail : gulsunsavas@tedbursa.k12.tr
Tel :
0224 549 21 00 / 171

Belge & Dökümanlar