K12net English
Uluslararası Bakalorya

Hakkında

Tarihçe

1924’te Birleşmiş Milletler için çalışan bir grup idealist devlet memuru Uluslararası Cenova Okulu’nu açtılar. Önerdikleri müfredat , gençler arasında kültürlerarası anlayışı desteklemek amacıyla eleştirel düşünmeye teşvik eden ve farklı bakış açıları sunan bir anlayışla hazırlanmıştı. Bir yıl sonra, okuldan ayrılan öğrencilerin dünyadaki üniversitelere geçişlerini sağlamak amacıyla bütün dünyada geçerliliği olan ve tüm dünyaca tanınan uluslararası bir sınav oluşturulması önerildi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu olan UNESCO, Yirminci Yüzyıl Fonu ve Ford Vakfı sayesinde, 1965 yılında Uluslararası Okullar Sınav Örgütü kuruldu.

UNESCO’nun koruması altında kalan ve Edinburgh Dükü ve Galler Prensine eğitim veren İskoç akademisi Gordonstoun’un kurucusu Kurt Hahn’ın da dahil olduğu bir grup eğitimci tarafından yönetilen, Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) 1968’de kuruldu. Eğitimciler sıfırdan başladılar ve eğitimde yeni bir nitelik yaratmak için birçok ulusal eğitim sisteminin en iyi taraflarını inceleyip bunlardan esinlendiler. İlk Diploma Programı (DP) sınavları 1970’de uygulandı. Şu anda sağlam bir kuruluş olan bu yetkili kurum dünyanın her yerinden birçok öğrenciyi eleştirel düşünceye yönlendiren ve uluslararası anlayışı sağlayan bir akademik deneyimde birleştirmektedir.

Görev Tanımı

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu kültürlerarası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve barışçıl bir dünya yaratmaya katkıda bulunacak, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda IBO uluslararası eğitim ve ölçme değerlendirme programlarını uluslar arası kuruluşlar / organizasyonlar hükümetler ve okullarla birlikte çalışarak gerçekleştirir.

Bu programlar,dünyanın bir ucundan diğer bir ucundaki tüm öğrencileri aktif ,duyarlı, yaşam boyu öğrenen ve farklı olmanın haklı olmayı etkilemeyeceğini bilen bireyler olmaya teşvik eder.

(IBO, Cenova, Kasım 2002)

Günümüz

IBO, İsviçre Medeni Kanunu’na bağlı merkezi Cenova’da bulunan imtiyazlı bir kuruluştur. IBO, Avrupa Konseyi tarafından tanınan ve UNESCO’yla istişareli bir nitelikte olan özel bir sivil toplum örgütüdür. IBO organizasyonun stratejik yönünü ve politikasını belirleyen ve finansal idaresini öngören 17 üyeli bir meclis tarafından yönetilmektedir. Kuruluşundan beri, IBO’nun programları akademik bütünlüğün ve entelektüel gelişimin sembolü olmuştur. Bunun yanı sıra, organizasyonun ihtimamlı değerlendirme konusundaki ünü de IB Diploma sahiplerine dünyanın en önemli üniversitelerine girmelerini ve akademik başarı için köklü bir hazırlık sağlar.

IBO mütevazı ancak sağlam bir orijinle başlamış olsa da, şu an itibariyle 148 ülkede 4527 IB okulu bulunmakta ve 1.300.000 öğrenciye uluslararası ve fark yaratan eğitim olanakları sunulmaktadır.