K12net English
PDR

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

Rehberlik birimimiz; öğrenciyi tanıyarak ona, kendisini ve çevresini tanıması, doğru seçimler yapabilmesi, doğru kararlar alabilmesi, sağlıklı ve dengeli bir insan olarak kendini gerçekleştirebilmesi için sistemli ve profesyonel bir yardım süreci sunmaktadır.Sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel nitelik gösteren, her türlü gelişim sorunu, mesleki ve eğitsel sorunlar psikolojik danışma ve rehberlik biriminin konusudur. Rehberlik çalışmalarıyla elde edilmek istenen sonuç, öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Öğrencinin kendi özelliklerini tanıması, insani değerlere sahip, kendini olduğu gibi kabul eden ve saygı duyan, duygularını açığa vuran, yeniliklere açık birey olarak yetişmesi esastır.

Bu doğrultuda;

Okulumuz Rehberlik Birimi yaptığı çalışmalarla öğrencilerin yukarıdaki hedeflere ulaşabilmesi için destek vermektedir.