K12net English
Linkler
Türk Eğitim Derneği www.ted.org.tr
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr
Veli Bilgilendirme Sistemi http://e-okul.meb.gov.tr/IlkOgretim/Veli/IOV00001.aspx
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu www.ibo.org
Avrupa Bilgisayar Yeterlilik Sertifikası www.ecdl.org.tr
Türkiye Özel Okullar Birliği www.ozokbir.org
Avrupa Özel Okullar Birliği www.ecis.org
Eko Okullar www.eco-schools.org
Dünya Uluslararası Okullar Birliği www.cois.org