K12net English
Kütüphane

Hakkında

TED Bursa Koleji Kütüphanesi ilköğretim binasının orta katında ve santral bölümünün hemen yanında yer almaktadır. Kütüphane koleksiyonumuz yaş gruplarına göre çocuk/ilköğretim bölümü, ergen/ortaokul bölümü ve yetişkin/lise bölümü olarak 3 kısımda konumlanmış olup Türkçe ve İngilizce kaynaklar olarak düzenlenmiştir. Ayrıca kütüphanemizde IB ünitelerine göre düzenlenmiş bir araştırma bölümü bulunmakta ve kütüphanemiz okulumuzun IB Programı öğrencilerine de hizmet vermektedir.

Kütüphanemizin Amacı;
Okulumuzun eğitim ve öğretim programlarına etkin bir şekilde katkıda bulunmak, öğretmenlerin mesleki çalışmalarına yardımcı olmak, öğrencilerin derslerini katkı sağladığı kadar boş zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmelerini ve yapıcı, eleştirel, estetik değerlere ilgi duymalarını sağlamak, kullanıcıların düşünme yeteneğinin geliştirilmesi ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması için her türlü bilgi kaynağını sağlamak, düzenlemek ve hizmete sunmaktır.

Kütüphanemizin Koleksiyonları;
Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; kitaplar, süreli yayınlar, danışma kaynakları, notalar, görsel-işitsel materyaller (CD, VCD, DVD, Video, Kaset, Poster vb.) ve elektronik (çevrimiçi, çevrimdışı) bilgi kaynaklarından meydana gelmekte ve koleksiyon ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir. Kütüphanelerimizde bulunan kaynaklar Dewey Onlu Sınıflama Sistemi göre sınıflandırılarak kullanıcıların kendi başlarına araştırma yapmalarına imkân tanıyan açık raf sistemine göre raflara yerleştirilmiştir. Kütüphanemiz, tamamıyla otomasyona geçmiştir. Kütüphanelerimizi İnternet üzerinden tarayarak aradığınız kaynakların bibliyografik künyelerine erişebilirsiniz. Kütüphanemizde her yıl güncellediğimiz ve zenginleştirdiğimiz çeşitli dillerdeki kitap koleksiyonumuz, çoklu ortam materyalleri olarak adlandırılan görsel-işitsel eğitim(CD, VCD, DVD, Video, Kaset, Atlas vb.) ve internet bağlantılı bilgisayarlarımız mevcuttur. Öğrencilerimize sağlıklı bir ders çalışma ortamı sunmanın yanında araştırmalarında onlara rehberlik eden ve onların okuma alışkanlıklarını geliştirip zenginleştirmeye yardımcı olan bir bilgi merkezidir. Önemli bir ayrıntı olarak gururla belirteceğimiz bir özelliğimiz de kütüphanemiz tamamı özel eserlerden oluşan etkileyici bir Atatürk koleksiyonuna sahiptir. Bilginin öneminin arttığı, çok fazla bilginin kullanıcılara sunulduğu bir dünyada bilgiye nasıl ulaşılacağını bilmek ve ‘bilgiye ulaşma disiplini geliştirmek’ özellikle başarıya ulaşmada gerekli olan en önemli şartlardan biridir. Bu gerekliliğin ilk önce farkına varan ve uygulamaya geçen TED BURSA KOLEJİ, kütüphanesi aracılığıyla her öğrencimizin kendine özgü bir bilgiye ulaşma disiplini geliştirmesine yardımcı olarak önlerinde yeni ufuklar açmayı amaçlamaktadır.

Okulumuz yerleşkesi dışından "Katalog Tarama" kullanmak için;
http://kutuphane.ted.org.tr/tedbursa/opac/index.php