K12net English
Erasmus +
About the Project
DALFYS is a joint research project funded under the Erasmus+ Programme to work with Data Literacy competences For Young students towards STEAM education. Our project, through the use of the STEAM methodology and the spread of digital pedagogical skills, intends to support many teachers and students to face the challenges presented by this recent global change in the use of new technologies.
Project Website

www.dalfysproject.eu

Consortium
The project will be coordinated by ITET Girolamo Caruso, an Italian secondary school based in Alcamo (Trapani, Italy) and it will be held in Lithuania, Poland, Germany, Italy, Romania and Turkey. Please find below the consortium members.
Proje Hakkında
DALFYS, STEAM eğitimine yönelik öğrenciler için Veri Okuryazarlığı yeterlilikleri ile ilgili çalışmak üzere Erasmus+ Programı kapsamında finanse edilen ortak bir araştırma projesidir. STEAM metodolojisinin kullanılması ve dijital pedagojik becerilerin yaygınlaştırılması yoluyla projemiz, yeni teknolojilerin kullanımında bu son küresel değişimin sunduğu zorluklarla yüzleşmeleri için birçok öğretmen ve öğrenciyi desteklemeyi amaçlamaktadır.
Proje Websitesi

www.dalfysproject.eu

Proje Partnerleri
Proje, Alcamo (Trapani, İtalya) merkezli bir İtalyan ortaokulu olan ITET Girolamo Caruso tarafından koordine edilecek ve Litvanya, Polonya, Almanya, İtalya, Romanya ve Türkiye'de gerçekleştirilecektir. Proje partnerleri aşağıda belirtilmiştir.