K12net English
Eko Okul Projesi

Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımızın hemen hemen tümünü, doğrudan veya dolaylı olarak doğadan elde etmekteyiz. Doğa ile olan bu etkileşimimiz düşünüldüğünde, çevrenin korunmasında ve doğal kaynakların kullanımında sürdürebilirliğe dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır. İhtiyaçlarımızı karşılamak için edindiğimiz tüketim alışkanlıklarımızda ne yazık ki çoğu kez, çevre boyutunu hatırlamaz veya hatırlasak da insan merkezli düşünerek görmezden geliriz. Bu eksikliği gidermek ve biraz daha çevre merkezli düşünebilmek için, çevre koruma konusunda bilgili olmamız, bu bilgi dâhilinde çevre bilinci kazanmamız ve bu bilinci davranışlarımıza yansıtmamız büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda uluslararası bir program olan Eko-Okullar programı ülkemizde 1995 yılında uygulanmaya başlamış ve 2013 yılı itibari ile 52 ülkede uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı uluslararası alanda, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) koordinasyonunda, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülmektedir. Bu program ile çevre sorunlarını en aza indirgemek ve bu konularda daha duyarlı bir toplum oluşturabilmek hedeflenmektedir. Bu nedenle Eko-Okullar Programı küçük yaşta çocuklarımıza çevre eğitimi verilmesini, çevre dostu davranışlar kazandırılması ve doğanın dengesine saygılı, kendini doğanın hâkimi olarak değil, bir parçası olarak gören nesiller yetiştirilmesini desteklemektedir. Geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan bir tanesinin çocuklarımıza verebildiğimiz eğitim ve bilinç olduğu düşünüldüğünde Eko-Okullar Programı büyük önem ve öncelik taşımaktadır.

Eko-Okullar Programı’nda yer alan öğrenciler hem çevre konularında bilgi edinir hem de sürdürebilirliğin sosyal boyutuna da hizmet ederek ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bu konularda bilinçlendirmede etkin rol oynarlar. Bunun yanında, program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerinde kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Eko-Okullar Programı uzun erimli bir programdır ve alınan Yeşil Bayrak Ödülü’nün her iki yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmaların ve ödülün sürdürebilirliğinin sağlanması önemlidir. TED BURSA KOLEJİ; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini ve buna bağlı etkinlikleri, TED misyonunu benimsemiş çalışanları, öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla, Atatürk’ün izinde Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin hedeflerine uygun olarak Türk Milli Eğitimi’nin ilke ve amaçları doğrultusunda yürütmektir. Okulumuzun geleceğin liderleri olacak olan öğrencilerimize, kazandırmayı hedeflediği ilkelerden biri de çevre bilincidir.

Eko-Okullar Programı, 2005 yılında beri okulumuzda uygulanmaktadır.

Okulumuz, 2005-2007 Eğitim-Öğretim yılında vermiş olduğu çevre eğitimi süreci sonunda ilk kez Eko-Okullar Projesinin ödülü olan Yeşil Bayrağı almaya hak kazanmıştır. Okulumuz 2005-2006 ve 2006-2007 Eğitim-Öğretim yıllarında "Çöp–Atık ve Geri Dönüşüm " konusu üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Konu üzerinde yapılan çalışmaları başarıyla tamamlayan ve ilk kez yeşil bayrak ödülünü almaya hak kazanan okulumuz, 2007-2008 ve 2008-2009 Eğitim-Öğretim yıllarında da “Su” konulu projeleri hayata geçirerek yeşil bayrak ödülünü yenilemiştir. Aynı yıl okulumuzda yapılan Eko-Okullar çalışmaları, projeyi uygulayan diğer okullara örnek olması adına TÜRÇEV’in internet sitesinde yer almıştır. 2009-2010 ve 2010-2011 Eğitim-Öğretim yıllarında “Enerji” konusunu çalışan okulumuz, yaptığı çalışmalarla üçüncü yeşil bayrak ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2011-2012 ve 2012-2013 Eğitim-Öğretim yıllarında Eko-Okullar çalışmaları “Biyolojik Çeşitlilik” konusu ile devam etmiştir. Okulumuz yapmış olduğu çalışmalarla yeşil bayrak ödülünü yenilemeye hak kazanmıştır. Okulumuzda verilen çevre eğitiminin amacı çevresine duyarlı, çevre sorunlarının farkında olan, çözümler üreten ve bunları hayata geçirebilen bireyler yetiştirmektir. Programın etkin olarak uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıkları da kazandırır.

TED Bursa Koleji, “Başka Dünya yok” sloganıyla çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeye devam edecektir.