Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
09.04.2018
Haber

Bursa’da Tarih Yolculuğu

7. sınıf öğrencilerimizle ünite kazanımlarımızı pekiştirmek amacıyla Bursa gezisi yapılmıştır. Öğrencilerimizin şehir incelemesi yoluyla, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterebilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerimizle dönemin vakıf sistemini anlamak, vakıfları toplumsal hoşgörü ve dayanışma açısından değerlendirebilmek amacıyla ilk olarak ‘’-Muradiye Külliyesi’’ gezilmiştir. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ve Bursa’yı fetheden Orhan Gazi’nin türbelerinin ardından, II. Abdülhamit’in tahta çıkışı için dönemin Bursa valisi tarafından yaptırılan ‘’Saat Kulesi’’ incelenmiş, Osmanlı mimarisinin değişim ve gelişimi konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca ‘’Bursa Ulu Cami’’nin mimari özelliklerinden; hat sanatı, kündekari tekniği, Yıldırım Beyazıt’ın yaptırdığı minberin doğu cephesindeki Güneş sistemi, minberin batı cephesinde ise Galaksi sistemi hakkında gözlem yapılarak çeşitli bilgiler verilmiştir. Daha sonra İpek Yolu’nun Anadolu’daki son güzergahı sayılan 1491 yılında 2. Bayezid tarafından yaptırılan ‘’Koza Han’’ gezilmiştir. Bursa’daki tarih yolculuğumuz, Sultan 1. Mehmet tarafından yaptırılan ‘’Yeşil Türbe’’ ve ‘’Yeşil Cami’’ ziyaretiyle tamamlanmıştır.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014