Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
19.06.2015
Haber

Yaz Tatilinde de Çalışmayı Seven IB Öğrencileri

TED Bursa Koleji IB Öğrencileri, hedeflerine ulaşmak için yaz tatillerinde de çalışmayı seviyorlar. IB Diploma Programı; Türkiye'de ilk kez 1996 yılında MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nca kabul edilmiş ve Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TED Bursa Koleji’nde de 2006-2007 öğretim yılından beri uygulanmaktadır. IB Diploma Programı 10.sınıfta okutulmaya başlanır ve 11.sınıfın sonunda program tamamlanır.12.sınıfın Kasım ayında ise IB öğrencileri diploma sınavlarına girerler. IBDP öğrencileri Milli Eğitim Programından da sorumlu olup, IB müfredatı ve MEB müfredatı birbiriyle bütünleşmiş şekilde uygulanmaya devam eder. IB Diploma Programı, öğrenciye sorgulamayı ve eleştirel yaklaşımı kazandırdığı için, öğrenciyi ezberden uzaklaştırır, bilgiyi kalıcı kılar. Öğrenciye yüksek öğretimde gerekli olan üst seviyede ders çalışma becerisini kazandırır. Programın akademik yanının dışında araştırma, tez yazma ve sosyal çalışma zorunlulukları ise öğrenciyi bir bütün olarak eğittiği için dünyada en fazla kabul gören ve en saygın lise diplomasıdır. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki diploma alırlar. TED Koleji öğrencileri, bu uzun süreçte hedeflerine ulaşmak için fedakârca çalışmaya devam ediyorlar. Program için gerekli çalışmalarını tamamlamak için okullar kapandıktan sonrada öğretmenleriyle eğitim – öğretime bir süre daha devam ediyorlar. Bu süreçte eksik tamamlama, araştırma ve tez yazma gibi çalışmalar yapılıyor.

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014