Veli Bilgilendirme Sistemi Français English
14.01.2015
Haber

15-22 Ocak 2015 Tarihlerinde Yapılacak I.Dönem Sonu Ortak Sınavları Açıklaması ve Çizelgesi

Sayın Veli, Sevgili Öğrencilerimiz,13 Eylül 2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 47. maddesi doğrultusunda Okulumuzda Dönem Sonu Ortak Sınavları yapılacaktır.

Bu sınavlarla ilgili olarak aşağıda yer alan esaslara uyulması gerekmektedir.
1- Söz konusu sınavlara herhangi bir dersten başarısızlığı olan öğrencilerin girmesi zorunludur.
2- - Başarısız olan öğrencilerin girmeyecekleri dersin sınavı için geçerli özür belgesini (rapor, izin veya veli teskeresi) sınavın yapılacağı gün müdür yardımcısına teslim etmesi gerekmektedir.
3- Başarısız olan öğrenciler, girmeyecekleri sınavın özür belgesini zamanında teslim etmedikleri takdirde sınav sonucu olarak “G (GİRMEDİ)” yazılacak ve ortalama yeniden hesaplanacağından, bu durumda öğrencilerin mağduriyeti söz konusu olacaktır.
4- -Açılan Dönem Sonu Ortak Sınavlarına isteyen başarılı öğrenciler de girebilecektir. Bu öğrencilerimizin alacakları puana göre ortalamaları yeniden hesaplanacaktır.
5- Başarılı olan öğrenciler hangi dersten sınava gireceklerse veli imzalı sınava başvuru dilekçelerini, 15 Ocak 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar müdür yardımcılarına teslim edeceklerdir.
6- Sınavlara girmek için dilekçe veren ancak sınavlara girmeyen başarılı öğrenciler de geçerli özür belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Aksi takdirde 3. maddedeki işlemler bu öğrencilere de uygulanacaktır.
7- Dönem sonu ortak sınavları 15-22 Ocak 2015 tarihlerinde yapılacaktır.
8- Dönem sonu ortak sınavları l. dönem konularının tamamını kapsayacaktır.
9- Dönem Sonu Ortak Sınavları aşağıda yer alan çizelgede ve okulumuzdaki duyuru panolarında yayınlanmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Sami Sarıoğlu
TED Bursa Koleji Özel Lisesi Müdürü

En az 1024x1280 çözünürlük, Chrome tarayıcı tavsiye edilir.
TED Bursa Koleji Bilgi İşlem Departmanı © 2010-2014